【New Beauty必瘦站 全天然豐胸】

經過我一番搜集,我發現New Beauty必瘦站嘅 豐胸最多人討論。佢哋嘅豐盈療程係針對性定位豐胸,主要係透過「疏通」同「補充」嚟幫女生們豐胸嘅。「疏通」係指幫你疏通淋巴,胸部穴位,乳腺,加強彈性,提...

【New Beauty Picocure美容療程去斑效果】斑斑、胎印一剔K.O.,白滑肌膚無難道

而New Beauty的PicoCure去斑技術利用極高速光震波直接擊碎黑色素,只有光震但沒有光熱效應,不會令皮膚因過分受熱而引起炎症,無傷口可防止黑色素沉澱,所以不會反黑。在療程後只需要注意防曬及保...

index-icon